Fizikālās īpašības

Uzglabāšana

Karbamīda koncentrācija 31,8 – 33,2%
AdBlue piedevas izskats dzidrs, bezkrāsains, iedzeltens šķidrums
Smarža bez smaržas vai nebūtiska amonjaka smaka
Viskozitāte, +25 oC 1,4 mPa·s
Šķidra AdBlue siltumietilpība, +25oC 3,51 J/g·K
pH, jauna piedeva 9,0 - 9,5
pH, uzglabāšanas laikā 10
Sasalšanas temperatūra -11,5 oC
Vārīšanās temperatūra +103 oC
Piedevas sadalīšanās bioloģiski sadalās

 

Ventilējamās tvertnēs – 12 mēneši.

Slēgtās tvertnēs – 9 mēneši.

Uzglabāšana ir jāveic vēsās, sausās, labi ventilējamās telpās.Piedevai sadaloties, rodas amonjaks, kas reaģē ar organiskām un neorganiskām vielām, veidojot ugunsnedrošus un sprādzienbīstamus savienojumus.

Ideālā uzglabāšanas temperatūra: -9 oC līdz +25 oC.

Maksimālā temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 oC, vidējā temperatūra +25 oC, nedrīkst būt zemāka par -11 oC.

Pie +30 oC vai augstākas temperatūras piedeva var zaudēt savas ķīmiskās īpašības.

Jāsargā no saules gaismas un no putekļiem. Saules gaismas ietekmē veidojas aļģes.

Pēc 12 mēnešu ilgas uzglabāšanas ir jāveic AdBlue piedevas parametru pārbaude, lai lemtu par tās turpmāko izmantošanu.

Sasalusi DEF/AdBlue piedeva nezaudē savas ķīmiskās īpašības.

Piedeva ir jāuzglabā tvertnēs, kuras ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda vai plastikāta.

 

Ja automobiļa tvertnē izbeidzas AdBlue piedeva, tad,

  • vai nu motors darbojas ’limp-home’ režīmā,
  • vai tiek samazināta motora jauda,
  • vai tiek ierobežots motora iedarbināšanas reižu skaits,
  • vai arī pēc motora noslāpēšanas to vairs naviespējams iedarbināt (EURO 6 obligāta prasība).